โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประมวลภาพการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการทำผลงาน หนังสือ ตำรา การเขียนบทความวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *