ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21 ในวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.รุ่นที่ 50) ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more