ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและออกแบบห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิก

๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา

Read more