พิธีทำบุญตักบาตรรพระสงฆ์ สามเณร ๕๙ รูป ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย (Call for Papers) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม ครั้งที่ 5

ขอเชิญส่งบทความวิชาก

Read more

 วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่องค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more