จันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและอาคารเรียนภายในคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการทางสาธารณสุข

จันทร์ที่ ๑๙ เมษายน

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Read more