มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดรถบริการนักศึกษาและประชาชน ระหว่างวงเวียนน้ำพุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ

Read more

การสอบวัดระดับความรู้ ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย (ICDL)

ประมวลภาพบรรยากาศการ

Read more