กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรักในองค์กรและสถาบัน ภายใต้กิจกรรม “วิศวกรสังคม” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมส่งเสริมนักศึ

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๙ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ

Read more

งานการแสดงทักษะการร้องหมอลำและวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การฟื้นฟู ส่งเสริม และอนุรักษ์ศาสตร์ด้านหมอลำ เนื่องในวันครบรอบ 29 ปี วันราชภัฏ

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพั

Read more