คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณตานิคม วิบูลกิจธนากร คุณพ่อของท่าน รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร (อดีต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดสระแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมปรึกษาหารือการฝึกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิ

Read more