พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

           

Read more

24 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาว

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more