คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และขยายพันธ์ไผ่ท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

Read more

12 มิถุนายน 2562 นำผู้เข้าอบรม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ป่าดงนาทาม

นำชาวบา้าน จากตำบลขา

Read more

11 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทำการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิ์หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

Read more

29 พฤภาคม 2562 นำผู้เข้าอบรม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าฐานการเรียนรู้  ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ป่าดงนาทาม

นำชาวบา้าน จาก  บ้าน

Read more