26 มีนาคม -27 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมออกค่ายบริการวิชาการ ที่ โรงเรียนบ้านเหล่าบากและโรงเรียนประชาสามัคคี อ.ม่วงสามสิบ

     

Read more

ถ่ายภาพบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.ระดับปริญาตรี ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ

Read more