คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจิตอาสา ทำกิจกรรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม ต้องขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์และผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคทุกท่านครับ

Read more