วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่องค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

           

Read more