เรียนคณาจารย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเขียนตำรา/หนังสือเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามลิ้งที่แนบมาด้วย

เรียนคณาจารย์ สามารถ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดอบรม เทคนิคการเขียนตำราหนังสือเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read more

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Read more

26 กรกฎาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

28 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

Read more