UBRU BooK Care กิจกรรมดีๆจากสำนักวิทยาบริการ “หนังสือขาด เราซ่อมได้ ง่ายนิดเดียว” พบกัน วันที่ 11-17 สิงหาคม 2561 ชั้น 4 โซนนิทรรศการ บริเวณหน้าสวนน้ำ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ พลาดไม่ได้ แล้วพบกันนะคะ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

ผู้บริหาร บุคลากร แล

Read more