คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่มีในชุมชนพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านหนองบัวแดง ระหว่างเดือน มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองบัวแดง บ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *