โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Flagship Project)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือการให้บริหารทางวิชาการแก่สังคมและการวิจัย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน สังคมและชุมชน ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Flagship Project)“
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ และโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *