อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การสร้างความเข้าใจในเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *