ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

“ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ “
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งบริหารและคณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในครั้งนี้ด้วย
————————
คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งบริหาร ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์
– ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา
– ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ
– ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
———————–
คณาจารย์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์สินี จาฏุพจน์
– ตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *