ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more