คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.รุ่นที่ 50) ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ถ่ายภาพบัณฑิต นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.ระดับปริญาตรี ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย (Call for Papers) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม ครั้งที่ 5

ขอเชิญส่งบทความวิชาก

Read more