ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา​ คณ​ะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยา​ลัยราชภัฏอ​ุบลราชธานี ร่วมส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น”ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2564

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะ “ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

ขอเชิญชวนนักศึกษาและ

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

 ประกาศรับสมัครนักศึ

Read more