คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 – กิจกรรม – • ร่วมแกะเทียนพรรษา (ลายติดพิมพ์)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ ✅รอบที่ 4/2

ประกาศรับสมัครนักศึก

Read more

ขอเชิญเสนอชื่อและประวัติบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเป็น #แม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอเชิญเสนอชื่อและประ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ℹ️เพิ่มโอกาสทางการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี กศ.บป. รุ่น 53 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

“มีงานทำแล้วก็

Read more