มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบ

Read more

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” น้อมจิต วันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

Read more

งานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพการศึกษา เปิดจัดอบรม “หลักสูตรเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนา

งานยุทธศาสตร์ และประ

Read more