ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่๗

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่า

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุทั่วประเทศ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเรียนเชิญคณาจารย์

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย (Call for Papers) การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิศวกรรม ครั้งที่ 5

ขอเชิญส่งบทความวิชาก

Read more