UBRU BooK Care กิจกรรมดีๆจากสำนักวิทยาบริการ “หนังสือขาด เราซ่อมได้ ง่ายนิดเดียว” พบกัน วันที่ 11-17 สิงหาคม 2561 ชั้น 4 โซนนิทรรศการ บริเวณหน้าสวนน้ำ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ พลาดไม่ได้ แล้วพบกันนะคะ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมฟังแนะแนวการโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาทัวไป

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Read more