ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนิน โครงการรักษ์การออม ให้กับ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน รณรงค์รักษ์การออมเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีสำหรับทุกท่านในอนาคตครับ ขอขอบคุณ น้องกีกี้ จากธนาคารกรุศรี ราชภัฏครับ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Read more

 UBRU BooK Care กิจกรรมดีๆจากสำนักวิทยาบริการ “หนังสือขาด เราซ่อมได้ ง่ายนิดเดียว” พบกัน วันที่ 11-17 สิงหาคม 2561 ชั้น 4 โซนนิทรรศการ บริเวณหน้าสวนน้ำ ห้างสรรพสินค้าสุนีย์ ทาวเวอร์ พลาดไม่ได้ แล้วพบกันนะคะ

Read more

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมฟังแนะแนวการโอนผลการเรียนรายวิชา และหมวดวิชาทัวไป

Read more