ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกท่าน “เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี

Read more

ลำดับการถ่ายภาพหมู่ว่าที่บัณฑิต ฯ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันครบรอบ 25 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more