การประดับเรือเพื่อรับเสเด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2ของการประดับ

Read more

ขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 #เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลเชื้อโรคCOVID_19 ที่เราใส่ใจ_เพราะห่วงใยคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

#ป้องกันตัวเองอย่างไ

Read more