บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2564 ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตรมีความประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

แจ้งข่าวจากสำนักส่งเ

Read more

ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📣 ประจำปีการศึกษา 2567 #รอบพิเศษ โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามความร่วมมือ (MOU)

เปิดรับสมัครนักศึกษา

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา ศรีชาลี คณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more