คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมสร้างสังคมดี โปร่งใส “งด”การให้ “ไม่รับ”ของขวัญ เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

NO GIFT POLICY &#822

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์และหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ.อุบลราชธานีเปิดให้บริการ Download Program และติดตั้ง License Microsoft Office365 และ Microsoft Windows สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มรภ

Read more