ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันครบรอบ 25 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้า

Read more

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ผลงานนักศึกษา วิจัย โครงการพิเศษ และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมาย ในงาน 25 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศกา

Read more