โครงการพัฒนาและส่งเสริม การยกระดับกลไกลการผลิตบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริม การยกระดับกลไกลการผลิตบัณฑิต กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง อ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่างๆ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธชัย บุ้งทอง , ผศ.ดร.ศุทธินี พลหาญ , อ.จักรพงษ์ ทองผาย , ดร.ชาญวิทย์ สุริพันธ์โชติ และคุณเอกพันธ์ ฤทธิรอด วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *