โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนบ้านซำหวาย ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทักษะที่สำคัญของวิศวกรสังคมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ เช่น ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลของชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *