กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำแบบถาวร ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะฯ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำแบบถาวร ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทักษะที่สำคัญของวิศวกรสังคมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ เช่น ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่บนฐานข้อมูลของชุมชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ บ้านซำหวาย ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *