โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอาจารย์จุมพลภัทร์ สีทากุลเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนหมู่บ้าน จากอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (ตำบลตระการ,ตำบลนาพิน,ตำบลสะพือ) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *