การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะฯ ขอขอบคุณบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติในการมอบความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *