การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ โดยมี ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19 เป็นโอกาศปรับรูปแบบการเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรมรองรับ New Next Normal” ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *