ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง

“ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง”

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แผ่นพับและไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน ,ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน ,ตำบลหัวดวน อำเภอเขื่องใน และตำบลยางสักโพลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *