ภาพบรรยากาศการอบรมพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21 ในวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Read more

26 มีนาคม -27 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมออกค่ายบริการวิชาการ ที่ โรงเรียนบ้านเหล่าบากและโรงเรียนประชาสามัคคี อ.ม่วงสามสิบ

     

Read more