คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ถวาย ณ วัดท่าวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมบุคลากร ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562 เพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางในการดำเนินการด้านต่างๆ

Read more

วันที่ 27 -29 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นณ ชุมชนบ้านหนองบัวแดง ตำบลยางสักโพลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และขยายพันธ์ไผ่ท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562

Read more

12 มิถุนายน 2562 นำผู้เข้าอบรม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าฐานการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ป่าดงนาทาม

นำชาวบา้าน จากตำบลขา

Read more