ประมวลภาพพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more