กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

“กิจกรรมปฐมนิเ

Read more

กิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๒ มิถุนายน 2563  เวล

Read more