จันทร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานและอาคารเรียนภายในคณะฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการทางสาธารณสุข

จันทร์ที่ ๑๙ เมษายน

Read more