ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ เข้าร่วมการประชุม​สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 31​

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา

Read more