คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเสื้อเหลืองให้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสวมใส่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

Read more