ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทอดกฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธ

Read more