พิธีทำบุญตักบาตรรพระสงฆ์ สามเณร ๕๙ รูป ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เ

Read more

 วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่องค์พระวิษณุกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

           

Read more

24 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Read more