คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ กองกำลังสุรนารี เดินทางไปราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

ผู้บริหาร บุคลากร แล

Read more

วันที่19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาว นำโดยท่านบัวไข สุภาอ่อน ผู้อำนวยการ และคณะ 

            

Read more

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเสื้อเหลืองให้ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสวมใส่ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุ

Read more