คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง อ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *