การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ “
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในการนี้ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรรที่ได้รับรางวัล ดังนี้
– คณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ รวม ๔ ท่าน
– เจ้าหน้าที่ที่ได้รับตำแหน่งระดับชำนาญการ รวม ๒ ท่าน
– คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวม ๓ ท่าน
– คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมและอนุรักษการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองดีเด่น รวม ๑๓ ท่าน
– คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รวม ๗ ท่าน
– ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *