โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปี ๒๕๖๕

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปี ๒๕๖๕ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวกัญญ์ภัทร์ วีระพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่ กล่าวต้อนรับชุมชนพร้อมร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และขอขอบคุณวิทยากร ผศ.อุมารินทร์ ราตรี , อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคหรือองค์ความรู้ช่องทางการขายของหรือการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของคนในชุมชน กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดมากขึ้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหัวคำ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *