โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับศตวรรษที่ ๒๑

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ (อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพิชิต CEFR B1) ในรูปแบบ On-line มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง อ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์เฉพาะเจาะจงต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุกัญญา วัฒนาวงศ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *