เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและการบรรยายพิเศษเรื่อง “CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ” ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและการบรรยายพิเศษเรื่อง “CWIE-เรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาต้องทำ” ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการต่อยอดโอกาสสำหรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการนำเสนอ กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพัฒนาประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาสำหรับบุคลากรอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *