การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

“การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ”

วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการจัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้คณะฯ ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดี รองศาตราจารย์สนธยา เกาะสมบัติ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์ ศรีไมตรี และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เจตินัย ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *