การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งว่าง)

ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ประจำและข้าราชการในสังกัดของท่าน เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งว่าง) ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยส่งแบบเสนอชื่อและแบบเสนอประวัติข้อมูลที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดได้ที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *