ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.20 น. (ได้ชั่วโมงจิตอาสา 4 ชั่วโมง

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้

Read more

ประกาศรับสมัครนักกีฬาของแต่ละหลักสูตร ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”เทคโนฯเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครนักกีฬ

Read more

หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก นักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์และแบบเสนอช

Read more

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ท่านใดมีความประสงค์ตัดชุดครุย สามารถติดต่อวัดตัวได้ที่ ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

นักศึกษาที่คาดว่าจะส

Read more