ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม “พิธีไหว้ครู” น้อมจิต วันทาบูชาครู กตัญญูกตเวที ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

Read more

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1046 และ 1016

Read more