โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ณ อำเภอเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะฯ เป็นประธานพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก นายต่อพงศ์พันธ์ กิ่งจันทร์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย และเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *