จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์กับลูกศิษย์
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร ๕๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *