ร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร) เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แด่ พระมงคลวชิรากร (สมบัติ ญาณวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ในการนี้ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย น้อมนำถวายปริญญาบัตร พร้อมรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี น้อมนำถวายเสื้อครุยวิทยฐานะ ตามลำดับ ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *