คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี พร้อมผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
ในการนี้ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการกรรมการอุดมศึกษาฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุดมศึกษา ทิศทางการปรับตัวสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินงานของเครือข่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมไปถึงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม อีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาองค์กรตลอดจนการประสานเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *