สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาคณะฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน และจัดทำเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีประยุกต์ให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต (๙๐๔๒๑๑๔) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุม แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *