โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21″

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้มีอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะพื้นฐาน และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ณ อาคาร 50 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *