รับนักศึกษาใหม่ รอบ2/1

    ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 โควตาโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ
ได้แก่ รอบที่ 2/1 และ รอบที่ 2/2
✍️ รอบที่ 2/1 ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564
รับสมัครทั้งหมด 9 คณะ ได้แก่
(1)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(2)คณะวิทยาศาสตร์
(3)คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
(4)คณะนิติศาสตร์
(5)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6)คณะเกษตรศาสตร์
(7)คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
(8)คณะสาธารณสุขศาสตร์
(9)คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
✍️รอบที่ 2/2 ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2564
รับสมัครทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่
(1)คณะครุศาสตร์
(2)คณะพยาบาลศาสตร์
***รอบนี้ไม่ต้องใช้คะแนน O-Net Gat-pat หรือ 9 วิชาสามัญ

ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียด https://admission.ubru.ac.th/

ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัคร ได้ระหว่าง วันที่ 8 ถึง 19 มี.ค. 64
ขั้นตอนดังนี้

1. กรอกใบสมัคร/พิมพ์ใบสมัคร ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/

2. นำใบสมัครไป ชำระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย หรือ การเงิน มหาวิทยาลัยฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

3. อัพโหลดหลักฐาน ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/

หรือ นำส่งหลักฐานการสมัครที่ งานรับเข้าศึกษาฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

4. ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ในระบบ https://admission.ubru.ac.th/

——————
ติดต่อสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษาฯ
045-352-000 ต่อ 5601 1144 1147
   

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *