การตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง เป็นประธานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และ อาจารย์ ดร.ศิริมาเมวดี ศิรธนิตรา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินฯ ทุกท่าน เป็นอย่างสูง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *