รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

              ตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ และได้ทำการประชาสัมพันธ์เปิดรับสัมครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ไปแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *