การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้กำหนดให้นักศึกษาผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกรอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น จำนวน ๘ ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือจำนวน ๑๖ ชั่วโมง/ปีการศึกษา โดยให้เริ่มปฏิบัติกิจการกรรมจิตอาสาได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใช้จริง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *