คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีแก่ นายสมชัย ฉ้งทับ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีแก่
นายสมชัย ฉ้งทับ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖
#ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บิดาของ นายกิตติพัฒน์ ฉ้งทับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ชั้นปีที่ ๓
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
————-
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาและคัดเลือก “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ประเภท รวม ๑๙ คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *