๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ต.ภัทระ เกิดอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *