/#ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมรับฟังกรอบงบประมาณวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

#ขอเชิญคณาจารย์ ร่วมรับฟังกรอบงบประมาณวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2568

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สามาถลงทะเบียนผ่าน QR Code
หรือ หน้าห้องประชุมโกมุท
สอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณเกศรา (พลอย) 045-352000 ต่อ 5141
ขอขอบคุณครับ