คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและศักยภาพของบุคลากรและยกระดับทักษะการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ AI ช่วยในการเขียนบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ “ระดับนานาชาติ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหา

Read more