คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและศักยภาพของบุคลากรและยกระดับทักษะการปฏิบัติงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี โดย นางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาฝีมือและศักยภาพของบุคลากรและยกระดับทักษะการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับความสามารถแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สร้างศักยภาพบุคลากรทั้งสองหน่วยงานและพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและเครื่องจักร ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการการเรียนรู้ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินความรู้ความสามารถ การวิจัย การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษารวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยี และความก้าวหน้าด้านการพัฒนาฝีมือคนทำงานในระดับต่างๆ
ทั้งนี้ ได้ลงนามร่วมกันเป็นหลักฐานในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯในครั้งนี้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *