กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภายในงานได้จัดให้มีการถวายเครื่องราชสัการะ (วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน) และประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคุณแม่ของบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล ดังนี้
๑ ประเภทแม่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่
นางไสว ศรีสุระ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตน์ชฎาพร ศรีสุระ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (รองคณบดี) สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒ ประเภทแม่ของข้าราชการหรือพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่
นางสมบูรณ์ พันธุ์ทอง มารดาของ นายกิตติพงษ์ พันธุ์ทอง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓ ประเภทแม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แก่
นางรัชดาภรณ์ ลาภมูล มารดาของ นางสาวปรางค์ทิพย์ ลาภมูล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *