กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา อันเป็นการสร้างความสามัคคี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
+155

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *