คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร หรือนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจฉริยภาพมีความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ การประกอบอาชีพ และการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และการดำเนินกิจกรรมโดยความร่วมมือต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ ชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *