คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมพบปะหารือกับ ท่านบัวไข สุพาออน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหารคณะฯ ร่วมพบปะหารือกับ ท่านบัวไข สุพาออน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ศึกษากับทางคณะ ฯ เพื่อให้สามารถจบการศึกษาได้ตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว มาร่วมให้ข้อมูลหลังจบการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมและเสนอแนวทางบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ที่มีความสนใจในการที่จะเข้าศึกษาที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *