สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

#สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา บายศรีสุ่ขวัญ มอบโล่เกียรตินิยม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี และกิจกรรมเด่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษา และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้องประชุมต้นคูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *