คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับกลไกการผลิตบัณฑิต กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับกลไกการผลิตบัณฑิต กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ ทั้งนี้คณะฯ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมต้นคูน อาคาร ๕๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *